Benchmarklogo
Benchmarklogo


Veel gestelde vragen

Hoe kan ik bestellen?
U kunt een Benchmark Logistiek opstellen door het bestelproces te starten met de gewenste benchmark. U beantwoordt de online vragenlijst en het rapport wordt opgesteld en per e-mail naar u toegestuurd. U kunt uw bestelllng betalen met een factuur of een voucher.

Ik heb een fout gemaakt, kan ik mijn antwoorden gewoon aanpassen?
Het aanpassen van een ingevulde vragenlijst is heel eenvoudig. U ontvangt voordat ze definitief zijn uw antwoordenlijst per e-mail. Hierin kan u eenvoudig wijzigingen aanbrengen. Twijfelt u over bepaalde antwoorden? Neem dan contact met ons op voor advies.

Ik kan de vragenlijst niet in één keer beantwoorden!
Geen probleem. U kunt op elk gewenst moment de vragenlijst aanvullen en/of wijzigen. Vul onderaan het bestelproces uw e-mailadres in. Dan kan u op een ander moment de vragenlijst aanvullen. Hierover ontvangt u automatisch een e-mail.

Wat is de levertijd?
Zodra de vragen beantwoord zijn en het bestelproces afgerond is, ontvangt u het document (.docx of PDF) per e-mail binnen een kwartier als u heeft gekozen voor de Basis versie. Kiest u voor Standaard dan is de levertijd binnen 3 werkdagen. Voor de versie Exclusief in overleg.

Ik snap de vraag niet!
Bij bijna alle vragen staan korte tips. Komt u er niet uit? Neem dan contact op via het contactformulier. Kopieer de vraag en vertel over uw situatie met betrekking tot het onderwerp. Wij helpen u graag met het beantwoorden.

Ik heb een vraag over mijn bestelling.
Natuurlijk kan dit voorkomen. Vult u alstublieft het contactformulier in, en vergeet vooral niet het bestelnummer te vermelden. Wij hebben dan direct uw bestelling bij de hand. We beantwoorden uw vragen graag.

Help, mijn vraag staat hier niet tussen!
Vul het contactformulier in. Wij beantwoorden uw vraag!

Privacy
Alle informatie die u invoert in de KPI-tool is vertrouwelijk en wordt anoniem verwerkt. In het belang van het onderzoek vragen wij u wel naar uw gegevens. Tenzij u anders aangeeft, wordt hier nadrukkelijk niets mee gedaan.

BESTEL EEN VAN
ONZE DIENSTEN

BASIS €195
Het Benchmark Logistiek 'Basis' geeft een algemene indruk van het verbeterpotentieel van uw logistieke organisatie. U krijgt een geautomatiseerde uitslag per deelgebied.

STANDAARD €289
Het Benchmark Logistiek 'Standaard' geeft een persoonlijke interpretatie van uw score en brengt de samenhang tussen de resultaten in kaart. Onze consultant geeft een persoonlijke analyse en objectieve, deskundige beoordeling van uw scores. U krijgt een uitgebreide indruk van het verbeterpotentieel van uw logistieke organisatie.

EXCLUSIEF €1.385
Met Benchmark Logistiek 'Exclusief' ondersteunt onze consultant u op locatie bij het verzamelen, interpreteren en verwerken van de data. U krijgt een persoonlijke begeleiding in uw eigen organisatie en een rapportage op maat, inclusief verbeteradviezen voor uw logistieke performance. Met deze dienst bespaart u tijd én heeft u de winst van een maatwerk verbeteradvies, toegespitst op uw eigen organisatie.


BESTEL EEN VAN ONZE DIENSTEN

BASIS €195
Het Benchmark Logistiek 'Basis' geeft een algemene indruk van het verbeterpotentieel van uw logistieke organisatie. U krijgt een geautomatiseerde uitslag per deelgebied.


STANDAARD €289
Het Benchmark Logistiek 'Standaard' geeft een persoonlijke interpretatie van uw score en brengt de samenhang tussen de resultaten in kaart. Onze consultant geeft een persoonlijke analyse en objectieve, deskundige beoordeling van uw scores. U krijgt een uitgebreide indruk van het verbeterpotentieel van uw logistieke organisatie.

EXCLUSIEF €1.385
Met Benchmark Logistiek 'Exclusief' ondersteunt onze consultant u op locatie bij het verzamelen, interpreteren en verwerken van de data. U krijgt een persoonlijke begeleiding in uw eigen organisatie en een rapportage op maat, inclusief verbeteradviezen voor uw logistieke performance. Met deze dienst bespaart u tijd én heeft u de winst van een maatwerk verbeteradvies, toegespitst op uw eigen organisatie.
pictogram
pictogram
Snel contact, snel antwoord!
Wilt u meer informatie over het toepassen van het Logistieke Benchmark voor uw organisatie?
Wij vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn. Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.
Aanhef*: 
 
 Dhr.
 
 Mevr.
Snel contact, snel antwoord!
Wilt u meer informatie over het toepassen van de Logistieke benchmark voor uw organisatie? Wij vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn. Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.
Aanhef*: 
 
 Dhr.
 
 Mevr.
onderonderstuk
X


Gebruiksvoorwaarden


De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van deze website van Benchmark Logistiek, alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde gegevens (de "Informatie").

Informatie en aansprakelijkheid
Deze website van de Benchmark Logistiek wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bijgehouden. Desondanks kan de Benchmark Logistiek niet garanderen dat deze website en de daarop gepubliceerde Informatie steeds volledig, juist of actueel zijn. De Informatie is uitsluitend bedoeld als bron van algemene informatie en niet bedoeld als advies. Benchmark Logistiek kan er niet voor instaan dat de Informatie geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.

Benchmark Logistiek is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van deze website of de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Benchmark Logistiek.

Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website en de Informatie berusten bij de Benchmark Logistiek of haar licentiegevers. Behalve waar anders aangegeven op deze website of in de Informatie, mag u deze website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Ieder ander gebruik van deze website of de Informatie is slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Benchmark Logistiek.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De bevoegde rechter in Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan.

Wijzigingen
Benchmark Logistiek behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op deze website. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2017.

X


Privacy statement


Benchmark Logistiek vindt de bescherming van de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar website belangrijk. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers worden daarom zorgvuldig behandeld en beveiligd. Benchmark Logistiek houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving.

Verwerken van persoonsgegevens
Benchmark Logistiek verwerkt je persoonsgegevens in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

a) het beoordelen en accepteren van een klant en het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten met klanten en relatiebeheer;
b) het verwerken van gegevens voor (direct) marketingdoeleinden;
c) het voldoen aan wettelijk verplichtingen;
d) ten behoeve van managementinformatie, de ontwikkeling van producten en diensten en ter bepaling van de algemene strategie en het beleid.

Marketing
Je gegevens worden door Benchmark Logistiek ook in groepsverband gebruikt onder meer om je op de hoogte te stellen over voor jou (nieuwe) relevante producten, diensten en/of activiteiten van Benchmark Logistiek en door haar zorgvuldig geselecteerde partners.

Indien je geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kun je dit aan ons doorgeven via info@logiprof.nl.

Klikgedrag
Op de website van Benchmark Logistiek worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina's. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kan Benchmark Logistiek de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te zetten. Hiermee kan Benchmark Logistiek haar dienstverlening aanpassen aan de wensen van klanten.

Gebruik van cookies
De websites van Benchmark Logistiek maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als je onze websites bezoekt. Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

  • Om je zo goed mogelijk te informeren over onze producten en diensten. Zo krijg je informatie te zien die voor jou het meest relevant is.
  • Het opvragen van eerdere voorkeuren.
  • Voor onderzoek, om de websites te optimaliseren en gebruikersvriendelijker te maken.

Sommige cookies zijn noodzakelijk. Door deze cookies kun je gebruikmaken van functionaliteiten op de websites, bijvoorbeeld voor het gebruik van het vragenformulier, online klant worden, verhuizen en om inloggegevens van Mijn Benchmark Logistiek te onthouden.

Ontvang je liever geen cookies? Dan kun je deze uitzetten in de instellingen van je browser. Let op: dit betekent dat niet alle functionaliteiten van de websites werken op je computer, tablet of mobiele telefoon.

Links naar andere sites
Op de websites van Benchmark Logistiek zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. Benchmark Logistiek draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met jouw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door jou bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of je je kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

Beveiligen van persoonsgegevens
Benchmark Logistiek neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig), verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens. Daarbij maakt Benchmark Logistiek een afweging tussen de risico's, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten.

Wat zijn uw rechten?
Je hebt het recht om aan Benchmark Logistiek te vragen of er persoonsgegevens van jou worden verwerkt. Als dit het geval is, kun je verzoeken om een schriftelijk overzicht van die gegevens.

Als je van mening bent dat je gegevens niet juist zijn of dat Benchmark Logistiek je gegevens niet mag verwerken, kun je Benchmark Logistiek verzoeken om je gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Vragen
Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze richten aan: Benchmark Logistiek o.v.v. 'privacy', via info@logiprof.nl

Wijzigingen
Benchmark Logistiek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement.