Benchmarklogo
Benchmarklogo


Helder en eerlijk beeld

In de (vak)media wordt veel geschreven over KPI's. Weet u hoe uw logistieke organisatie scoort op de belangrijkste logistieke KPI's ten opzichte van uw branchegenoten? Het Benchmark Logistiek geeft u een helder en eerlijk beeld van uw verbeterpotentieel en haalbare doelen en kansen.

Inzicht in performance
KPI's zijn een middel om inzicht te krijgen in uw performance. Niet een doel op zich. Elke indicator geeft een beoordeling van uw logistieke organisatie op een bepaald punt. Door uw score te vergelijken met de benchmark weet u of dit punt verbetering behoeft. KPI's zijn daarmee een richtingwijzer voor optimalisatie van uw logistieke organisatie.

Vergelijking met branchegenoten
Het Benchmark Logistiek legt uw score naast de gemiddelde kerngetallen per sector en branche. De branche/sectoren zijn: Detailhandel, E-commerce, Groothandel en Producent. Elke branche/sector heeft meerdere subcategorieën. Zo kunt u uw eigen processen en prestaties spiegelen aan branchegenoten. Wij zorgen ervoor dat het systeem dagelijks een update ondergaat en voldoet aan recente gegevens. Het is daarom verstandig om na een bepaalde periode nogmaals de scan te doen. U kunt dan zien waartoe uw verbetering en aanpassingen toe hebben geleid in vergelijking tot de meest actuele data.

De data in ons systeem worden continu geactualiseerd. Dit doen wij door voortdurend de data te herberekenen aan de hand van de ingevoerde data van uw branchegenoten. Het is daarom aan te raden om uw onderzoek regelmatig te doen. Hiervoor kunnen wij u een aantrekkelijke aanbieding doen. Neem hiervoor contact met ons op.

Objectiviteit
U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van uw eigen informatie. Onjuiste of geen antwoord geven op de vragen geeft u een vertekend beeld van de werkelijkheid. Hierdoor krijgt u dan een rapport waar u niets aan heeft.

Hoe kan ik een benchmark maken?
Het is voor u zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Het opstellen van de benchmark gaat aan de hand van een online vragenlijst. Het beantwoorden van de vragen kost u ongeveer een kwartier tijd. Aan de hand van uw antwoorden wordt een KPI-dashboard opgesteld, eventueel gecombineerd met een gepersonaliseerd advies en uitleg. U kunt uw bestelling betalen met een factuur of een voucher.

U kunt inloggen met een bestaand account of door een nieuw account aan te maken. Aan de hand van uw antwoorden op de online vragenlijst, eventueel gecombineerd met onze adviezen en uitleg, stellen wij uw Benchmark Logistiek op. Het is mogelijk om de uitslag met Logiprof te bespreken. Logiprof biedt u de mogelijkheid om te ondersteunen bij uw verbeteringen.

BESTEL EEN VAN
ONZE DIENSTEN

BASIS €195
Het Benchmark Logistiek 'Basis' geeft een algemene indruk van het verbeterpotentieel van uw logistieke organisatie. U krijgt een geautomatiseerde uitslag per deelgebied.

STANDAARD €289
Het Benchmark Logistiek 'Standaard' geeft een persoonlijke interpretatie van uw score en brengt de samenhang tussen de resultaten in kaart. Onze consultant geeft een persoonlijke analyse en objectieve, deskundige beoordeling van uw scores. U krijgt een uitgebreide indruk van het verbeterpotentieel van uw logistieke organisatie.

EXCLUSIEF €1.385
Met Benchmark Logistiek 'Exclusief' ondersteunt onze consultant u op locatie bij het verzamelen, interpreteren en verwerken van de data. U krijgt een persoonlijke begeleiding in uw eigen organisatie en een rapportage op maat, inclusief verbeteradviezen voor uw logistieke performance. Met deze dienst bespaart u tijd én heeft u de winst van een maatwerk verbeteradvies, toegespitst op uw eigen organisatie.


BESTEL EEN VAN ONZE DIENSTEN

BASIS €195
Het Benchmark Logistiek 'Basis' geeft een algemene indruk van het verbeterpotentieel van uw logistieke organisatie. U krijgt een geautomatiseerde uitslag per deelgebied.


STANDAARD €289
Het Benchmark Logistiek 'Standaard' geeft een persoonlijke interpretatie van uw score en brengt de samenhang tussen de resultaten in kaart. Onze consultant geeft een persoonlijke analyse en objectieve, deskundige beoordeling van uw scores. U krijgt een uitgebreide indruk van het verbeterpotentieel van uw logistieke organisatie.

EXCLUSIEF €1.385
Met Benchmark Logistiek 'Exclusief' ondersteunt onze consultant u op locatie bij het verzamelen, interpreteren en verwerken van de data. U krijgt een persoonlijke begeleiding in uw eigen organisatie en een rapportage op maat, inclusief verbeteradviezen voor uw logistieke performance. Met deze dienst bespaart u tijd én heeft u de winst van een maatwerk verbeteradvies, toegespitst op uw eigen organisatie.
pictogram
pictogram
Snel contact, snel antwoord!
Wilt u meer informatie over het toepassen van het Logistieke Benchmark voor uw organisatie?
Wij vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn. Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.
Aanhef*: 
 
 Dhr.
 
 Mevr.
Snel contact, snel antwoord!
Wilt u meer informatie over het toepassen van de Logistieke benchmark voor uw organisatie? Wij vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn. Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.
Aanhef*: 
 
 Dhr.
 
 Mevr.
onderonderstuk
X


Gebruiksvoorwaarden


De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van deze website van Benchmark Logistiek, alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde gegevens (de "Informatie").

Informatie en aansprakelijkheid
Deze website van de Benchmark Logistiek wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bijgehouden. Desondanks kan de Benchmark Logistiek niet garanderen dat deze website en de daarop gepubliceerde Informatie steeds volledig, juist of actueel zijn. De Informatie is uitsluitend bedoeld als bron van algemene informatie en niet bedoeld als advies. Benchmark Logistiek kan er niet voor instaan dat de Informatie geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.

Benchmark Logistiek is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van deze website of de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Benchmark Logistiek.

Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website en de Informatie berusten bij de Benchmark Logistiek of haar licentiegevers. Behalve waar anders aangegeven op deze website of in de Informatie, mag u deze website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Ieder ander gebruik van deze website of de Informatie is slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Benchmark Logistiek.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De bevoegde rechter in Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan.

Wijzigingen
Benchmark Logistiek behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op deze website. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2017.

X


Privacy statement


Benchmark Logistiek vindt de bescherming van de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar website belangrijk. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers worden daarom zorgvuldig behandeld en beveiligd. Benchmark Logistiek houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving.

Verwerken van persoonsgegevens
Benchmark Logistiek verwerkt je persoonsgegevens in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

a) het beoordelen en accepteren van een klant en het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten met klanten en relatiebeheer;
b) het verwerken van gegevens voor (direct) marketingdoeleinden;
c) het voldoen aan wettelijk verplichtingen;
d) ten behoeve van managementinformatie, de ontwikkeling van producten en diensten en ter bepaling van de algemene strategie en het beleid.

Marketing
Je gegevens worden door Benchmark Logistiek ook in groepsverband gebruikt onder meer om je op de hoogte te stellen over voor jou (nieuwe) relevante producten, diensten en/of activiteiten van Benchmark Logistiek en door haar zorgvuldig geselecteerde partners.

Indien je geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kun je dit aan ons doorgeven via info@logiprof.nl.

Klikgedrag
Op de website van Benchmark Logistiek worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina's. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kan Benchmark Logistiek de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te zetten. Hiermee kan Benchmark Logistiek haar dienstverlening aanpassen aan de wensen van klanten.

Gebruik van cookies
De websites van Benchmark Logistiek maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als je onze websites bezoekt. Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

  • Om je zo goed mogelijk te informeren over onze producten en diensten. Zo krijg je informatie te zien die voor jou het meest relevant is.
  • Het opvragen van eerdere voorkeuren.
  • Voor onderzoek, om de websites te optimaliseren en gebruikersvriendelijker te maken.

Sommige cookies zijn noodzakelijk. Door deze cookies kun je gebruikmaken van functionaliteiten op de websites, bijvoorbeeld voor het gebruik van het vragenformulier, online klant worden, verhuizen en om inloggegevens van Mijn Benchmark Logistiek te onthouden.

Ontvang je liever geen cookies? Dan kun je deze uitzetten in de instellingen van je browser. Let op: dit betekent dat niet alle functionaliteiten van de websites werken op je computer, tablet of mobiele telefoon.

Links naar andere sites
Op de websites van Benchmark Logistiek zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. Benchmark Logistiek draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met jouw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door jou bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of je je kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

Beveiligen van persoonsgegevens
Benchmark Logistiek neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig), verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens. Daarbij maakt Benchmark Logistiek een afweging tussen de risico's, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten.

Wat zijn uw rechten?
Je hebt het recht om aan Benchmark Logistiek te vragen of er persoonsgegevens van jou worden verwerkt. Als dit het geval is, kun je verzoeken om een schriftelijk overzicht van die gegevens.

Als je van mening bent dat je gegevens niet juist zijn of dat Benchmark Logistiek je gegevens niet mag verwerken, kun je Benchmark Logistiek verzoeken om je gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Vragen
Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze richten aan: Benchmark Logistiek o.v.v. 'privacy', via info@logiprof.nl

Wijzigingen
Benchmark Logistiek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement.